Politică de confidențialitate

RightFIT se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea în conformitate cu articolele 13,14 și 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Prin Prezenta Politică se descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care le procesăm. Prezenta Politică reglementează colectarea, stocarea, procesarea și transferul Datelor personale, scopul colectării și transmiterea către terți.

  1. Scopul procesării datelor cu caracter personal este recrutarea și selecția candidaților. Datele dvs. sunt obținute în urma încărcării CV-ului dvs. pe Website-ul RightFIT, prin trimiterea acestuia prin e-mail, prin depunerea acestuia direct la sediul nostru sau predarea personală în alte situații (evenimente de networking, târguri de joburi tec.) sau prin intermediul site-urilor externe și al rețelelor de socializare.
  2. Datele dvs. se vor prelucra exclusiv în situația unei cereri voluntare sau în răspunderea la un anunț și exclusiv cu scopul recrutării și selecției candidaților pentru plasarea ca lucrător (angajat, colaborator, intern sau consultant) la clienții noștri, companii care se vor denumi terți pe parcursul acestui document, sau pentru plasarea în cadrul RightFIT.  
  3. Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne contactați, ca de exemplu prenume, nume, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, calificările educaționale, experiența dobândită în câmpul muncii, competențele lingvistice și orice alte informații pe care decideți să le includeți în CV, să le furnizați prin intermediul e-mailului, în cadrul interviului, sau prin alte mijloace de contactare.
  4. Datele dvs. vor fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. iar RightFIT își asumă ștergerea acestora în momentul în care dvs. decideți că nu mai doriți ca datele dvs. să fie la dispoziția RightFIT și comunicați acest lucru către RightFIT.
  5. Perioada de stocare a datelor este de 24 de luni de la obținerea acestora, mai puțin în situația prevăzută la alineatul 4. La expirarea perioadei acestea vor fi distruse.
  6. Prelucrarea datelor se bazează pe principiile corectitudinii, transparenței și legitimității. Acestea vor fi prelucrate manual sau prin intermediul unor metode automatizate. Transmiterea acestora va avea loc prin metode tehnice adecvate și numai către persoanele autorizate din cadrul terților.
  7. După cum este menționat la paragraful 6 datele dvs. vor fi prelucrate numai de către angajați ai terților, persoane autorizate să facă acest lucru, numai cu scopul recrutării și selectării. Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate.
  8. Conform articolelor 15-22 din GDPR aveți dreptul de a cere acces la datele dvs. la a cere modificarea sau ștergerea acestora, de a cere ajustarea datelor imprecise, adăugarea datelor incomplete și de a cere restricționarea transferurilor de date. De asemenea aveți dreptul de a vă retrage consimțământul exprimat în orice moment